ظرفیتهای سردشت در حوزه کشاورزی مغفول مانده است فرماندار سردشت بیان کرد:

مغفول ماندن ظرفیتهای سردشت در حوزه کشاورزی

نژاد جهانی با اشاره به پتاسیلها و ‌ظرفیتهای بخش کشاورزی این شهرستان بیان داشت: تنوع اقلیمی، حوضه آبریز زاب و استعداد ویژه تولید گیاهان دارویی از مزیتها و ‌پتاسیلهای توسعه بخش کشاوری است که مغفول مانده و‌ نیازمند توجه جدی است.

کد خبر: 971012020 تاریخ انتشار: چهار شنبه 2 ژانویه 19 - 8:11 ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،نژاد جهانی با اشاره به پتاسیلها و ‌ظرفیتهای بخش کشاورزی این شهرستان بیان داشت: تنوع اقلیمی، حوضه آبریز زاب و استعداد ویژه تولید گیاهان دارویی از مزیتها و ‌پتاسیلهای توسعه بخش کشاوری است که مغفول مانده و‌ نیازمند توجه جدی است.

ظرفیتهای سردشت در حوزه کشاورزی مغفول مانده است

ظرفیتهای سردشت در حوزه کشاورزی مغفول مانده است

ظرفیتهای سردشت در حوزه کشاورزی  مغفول مانده است

وی در جلسه با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی این شهرستان گفت: مشکل اصلی حوزه کشاورزی در بخش دولتی و خصوصی موضوع ترویج است که باید مورد تقویت قرار بگیرد.
جهانی ادامه داد: توسعه و آبادانی هر منطقه میتواند با بهره گیری از ظرفیتهای مغفول مانده در آن شروع گردد و جوانان ساکن در این مناطق میتوانند این توانمندیها را احیا و بدنبال آن اشتغال را ایجاد کنند.
وی با تاکید بر این که توسعه باید متناسب با موقعیت جغرافیایی هر منطقه باشد، تصریح کرد: محورهای توسعه در این شهرستان با بستر سازی برای جذب سرمایه گذار، توسعه پایدار از طریق کشاورزی و خروج از کشاورزی سنتی به صنعتی و فراهم سازی زیرساختها فراهم خواهد شد.

جهانی در پاسخ به انتقاداتی که به فرآیند اداری در سیستمهای دولتی می گردد، اظهار داشت: بوروکراسی به شیوه ای که امروزه در سیستمهای اداری معمول است فرآیند طولانی را ایجاد کرده و به مشکل جدی در این حوزه تبدیل شده

است.
فرماندار سردشت،

خطاب به اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی بیان کرد: آنطور که مشهود است فرصت فعالیت و ‌خلاقیت برای اعضای این سازمان چندان فراهم نبوده ولی انتظار است کارشناسان این بخش در فضایی رقابتی، فعالیتهای توام با خلاقیت را افزایش داده و زمینه توسعه شهرستان در حوزه کشاورزی را فراهم آورند.
جهانی با حمایت از فعالیتهای توسعه محور اعضای سازمان نظام مهندسی، گفت: اداره های جهاد کشاورزی و ‌منابع طبیعی برابر ظرفیتهای قانونی باید نسبت به برون سپاری بخشی از فعالیتهای این حوزه اقدام کنند.


در شهرستان سردشت هم اکنون صد و چهل نفر عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستند.
سردشت در جنوب آذربایجانغربی واقع شده

و دارای بیست و هشت هزار هکتار اراضی زراعی و باغی است؛ سالانه بالغ بر صد و بیست هزار تن انواع محصولات کشاورزی اعم از دامی، زراعی و باغی در این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف می گردد.
منبع: ایرنا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات)

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
2 ژانویه 19
175 بازدید
یک نظر
امتیاز به این خبر:
0 0