لزوم تحول در نظام مهندسی کشاورزی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تحول در نظام مهندسی کشاورزی

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در سی و نهمین سمینار سالیانه حفظ نباتات با اعلام این مطلب گفت: این سازمان با دویست و پنجاه هزار عضو دانش آموخته کشاورزی در رشته ها و مقاطع مختلف، ذخیره گاه علم کشاورزی است و میتواند با انتقال این دانش به کشاورزان به افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها کمک کند.

کد خبر: 971109002 تاریخ انتشار: سه شنبه ۹ بهمن ۹۷ - ۹:۰۱ ق.ظ

به گزازش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی  کشور،رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در سی و نهمین سمینار سالیانه حفظ نباتات با اعلام این مطلب گفت: این سازمان با دویست و پنجاه هزار عضو دانش آموخته کشاورزی در رشته ها و مقاطع مختلف، ذخیره گاه علم کشاورزی است و میتواند با انتقال این دانش به کشاورزان به افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها کمک کند.

تحول در نظام مهندسی کشاورزی

تحول در نظام مهندسی کشاورزی

نظام مهندسی کشاورزی برای توسعه  کشاورزی باید متحول گردد.

شاهرخ رمضان نژاد ادامه داد: برنامه ریزی برای افزایش چهل و هشت هزار هکتار به سطح کشت گلخانه ای با اتکا به ظرفیتهای مهندسی حرفه ای داخلی صورت گرفته است.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در افزایش بهره وری، در حوزه تولید و ارتقای تعاملات با بخش دولتی بطور جدی ورود پیدا خواهد کرد.
وی در سی و نهمین سمینار سالیانه حفظ نباتات با اعلام این مطلب اظهار داشت: این سازمان با دویست و پنجاه هزار عضو دانش آموخته کشاورزی در رشته ها و مقاطع مختلف، ذخیره گاه علم کشاورزی است و میتواند با انتقال این دانش به کشاورزان به افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها کمک کند.
وی با عنوان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تا به حال نتوانسته آنطور که باید به انتقال دانش به حوزه کشاورزی کمک کند، تصریح کرد: ما باید بعنوان سپاه دانش آماده بکار باشیم و هر جا که لازم شد، حضور پیدا کنیم.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: برنامه ریزی برای افزایش چهل و هشت هزار هکتار به سطح کشت گلخانه ای با اتکا به ظرفیتهای مهندسی حرفه ای داخلی صورت گرفته است.
وی افزود: اگر این سازمان در حوزه های مختلف از جمله انتقال دانش و اطلاعات به محیطهای کشاورزی و آموزش بهره برداران فعال گردد، منجر به توسعه و تحول عظیم در بخش کشاورزی خواهد شد.
رمضان نژاد با اشاره به ایجاد هزار و نهصد کلینیک گیاهپزشکی در کشور بیان داشت: کلینیکهای گیاهپزشکی برای سازمان حفظ نباتات یک بازوی اجرایی در راستای تولید غذای سالم و پیش آگاهی هستند.

تحول در نظام مهندسی کشاورزی

وی بر ایجاد فضای جدید تعاملی توام با امید میان بخش دولتی و بخش خصوصی و حفظ آن تاکید کرد و خواستار تشکیل یک کمیته راهبری در این زمینه گردید.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با عنوان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در راستای توسعه کشاورزی باید متحول گردد، ادامه داد: این سازمان تا به حال در صدور پروانه ها به اندازه دولت هم عمل نکرده است.
وی، زمانبر بودن صدور پروانه ها، شفاف نبودن بهای خدمات برای صدور پروانه ها و شکل ارائه خدمات را از عواملی دانست که سبب نارضایتیهایی شده که نیاز به اصلاحات دارد.

منبع: شعار سال

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی مکانیک

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۹ بهمن ۹۷
330 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0