لزوم تحول در نظام مهندسی کشاورزی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تحول در نظام مهندسی کشاورزی

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در سی و نهمین سمینار سالیانه حفظ نباتات با اعلام این مطلب گفت: این سازمان با دویست و پنجاه هزار عضو دانش آموخته کشاورزی در رشته ها و مقاطع مختلف، ذخیره گاه علم کشاورزی است و میتواند با انتقال این دانش به کشاورزان به افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها کمک کند.

کد خبر: 971109002 تاریخ انتشار: سه شنبه 29 ژانویه 19 - 9:01 ق.ظ

به گزازش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی  کشور،رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در سی و نهمین سمینار سالیانه حفظ نباتات با اعلام این مطلب گفت: این سازمان با دویست و پنجاه هزار عضو دانش آموخته کشاورزی در رشته ها و مقاطع مختلف، ذخیره گاه علم کشاورزی است و میتواند با انتقال این دانش به کشاورزان به افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها کمک کند.

تحول در نظام مهندسی کشاورزی

تحول در نظام مهندسی کشاورزی

نظام مهندسی کشاورزی برای توسعه  کشاورزی باید متحول گردد.

شاهرخ رمضان نژاد ادامه داد: برنامه ریزی برای افزایش چهل و هشت هزار هکتار به سطح کشت گلخانه ای با اتکا به ظرفیتهای مهندسی حرفه ای داخلی صورت گرفته است.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در افزایش بهره وری، در حوزه تولید و ارتقای تعاملات با بخش دولتی بطور جدی ورود پیدا خواهد کرد.
وی در سی و نهمین سمینار سالیانه حفظ نباتات با اعلام این مطلب اظهار داشت: این سازمان با دویست و پنجاه هزار عضو دانش آموخته کشاورزی در رشته ها و مقاطع مختلف، ذخیره گاه علم کشاورزی است و میتواند با انتقال این دانش به کشاورزان به افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها کمک کند.
وی با عنوان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تا به حال نتوانسته آنطور که باید به انتقال دانش به حوزه کشاورزی کمک کند، تصریح کرد: ما باید بعنوان سپاه دانش آماده بکار باشیم و هر جا که لازم شد، حضور پیدا کنیم.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: برنامه ریزی برای افزایش چهل و هشت هزار هکتار به سطح کشت گلخانه ای با اتکا به ظرفیتهای مهندسی حرفه ای داخلی صورت گرفته است.
وی افزود: اگر این سازمان در حوزه های مختلف از جمله انتقال دانش و اطلاعات به محیطهای کشاورزی و آموزش بهره برداران فعال گردد، منجر به توسعه و تحول عظیم در بخش کشاورزی خواهد شد.
رمضان نژاد با اشاره به ایجاد هزار و نهصد کلینیک گیاهپزشکی در کشور بیان داشت: کلینیکهای گیاهپزشکی برای سازمان حفظ نباتات یک بازوی اجرایی در راستای تولید غذای سالم و پیش آگاهی هستند.

تحول در نظام مهندسی کشاورزی

وی بر ایجاد فضای جدید تعاملی توام با امید میان بخش دولتی و بخش خصوصی و حفظ آن تاکید کرد و خواستار تشکیل یک کمیته راهبری در این زمینه گردید.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با عنوان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در راستای توسعه کشاورزی باید متحول گردد، ادامه داد: این سازمان تا به حال در صدور پروانه ها به اندازه دولت هم عمل نکرده است.
وی، زمانبر بودن صدور پروانه ها، شفاف نبودن بهای خدمات برای صدور پروانه ها و شکل ارائه خدمات را از عواملی دانست که سبب نارضایتیهایی شده که نیاز به اصلاحات دارد.

منبع: شعار سال

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی مکانیک

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
29 ژانویه 19
308 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0