محمد خرد رنجبر ریاست شعبه یک شورای انتظامی هم عرض استان های کشور محمد خرد رنجبر

انتخاب محمد خرد رنجبر به ریاست شعبه یک شورای انتظامی هم عرض استان های کشور

در نشست اخیر شورای انتظامی هم عرض استان‌های کشور، محمد خرد رنجبر برای مدت 1 سال بعنوان رئیس و اسماعیل محمودی بعنوان نایب رئیس شعبه یک شورای انتظامی هم عرض استان‌های کشور برگزیده شدند.

کد خبر: 971127003 تاریخ انتشار: شنبه 16 فوریه 19 - 9:14 ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،در نشست اخیر شورای انتظامی هم عرض استان‌های کشور، محمد خرد رنجبر برای مدت 1 سال بعنوان رئیس و اسماعیل محمودی بعنوان نایب رئیس شعبه یک شورای انتظامی هم عرض استان‌های کشور برگزیده شدند.

محمد خرد رنجبر ریاست شعبه یک شورای انتظامی هم عرض استان های کشور

محمد خرد رنجبر ریاست شعبه یک شورای انتظامی هم عرض استان های کشور

محمد خرد رنجبر دوباره به ریاست  شعبه اول شورای انتظامی هم عرض استان‌های کشور انتخاب شد.

محمود حاجی زین العابدینی، دبیر و عضو شعبه، حسین صالحی عضو شعبه یک و حمید شکارچی عضو حقوقدان این شعبه هستند.
لازم به ذکر است طبق ماده صد و یک آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در موارد ذیل، پرونده به شورای انتظامی هم عرض استان‌ها ارجاع می گردد:
1-وجود رابطه استخدامی یا قراردادی یا مشارکت انتفاعی بین هر یک از طرفهای شکایت با عضوی از شورای انتظامی استان یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی.
2- عضویت هر یک از طرفهای شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در شورای انتظامی
3- عضویت هر یک از طرفهای شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در هیئت مدیره انتخاب کننده عضو شورای انتظامی به عضویت آن شورا.
4- عضو شورای انتظامی پیش از آن در شکایت مطروحه بعنوان عضو شورای انتظامی، داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
5- عضو شورای انتظامی یا بستگان نسبی یا سببی درجه اول وی یا شرکای تجاری و قراردادی وی دارای نفع شخصی در موضوع شکایت عنوان شده، باشند.
6- پیش از طرح شکایت انتظامی بین عضو شورای انتظامی و یکی از طرفهای شکایت یا همسر یا فرزند وی دعوای انتظامی یا حقوقی یا جزایی عنوان شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی 2 سال نگذشته باشد.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

انتخابات سازمان نظام مهندسی 97

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
16 فوریه 19
270 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0