برگزاری آئین تقدیر هیأت رئیسه سازمان استان مازندران از بانوان همکار  رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندارن خبر داد:

اجرای برنامه های راهبردی سازمان از بیست و هفتم خردادماه

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندارن از اجرای سیستم هوشمند ارجاع نظارت ، تعرفه نوین خدمات مهندسی سازمان و اجرای تمام عملیات ساختمانی توسط مجریها را از برنامه های در دست اجرا نام برد و بیان کرد: از بیست و هفتم خردادماه برنامه های راه بردی سازمان اجرایی میشوند.

کد خبر: 960323030 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۳ خرداد ۹۶ - ۸:۱۸ ق.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندارن از اجرای سیستم هوشمند ارجاع نظارت ، تعرفه نوین خدمات مهندسی سازمان و اجرای تمام عملیات ساختمانی توسط مجریها را از برنامه های در دست اجرا نام برد و بیان کرد: از بیست و هفتم خردادماه برنامه های راه بردی سازمان اجرایی میشوند.اجرای برنامه های راهبردی سازمان از بیست و هفتم خرداد

اجرای برنامه های راهبردی سازمان از بیست و هفتم خرداد

سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

اجرای برنامه های راهبردی سازمان از بیست و هفتم خرداد

مهران فرصت در نخستین نشست هم اندیشی با روسای جدید دفاتر نمایندگی استان با اشاره بحدود اختیارات و چارچوب وظایف روسای دفاتر نمایندگی گفت: با توجه به تغییر فضای کاری در سازمان و انتظارات و مطالبات جامعه مهندسی ،باید قانون مداری و مردم داری در راس فعالیتها قرار گیرد.
فرصت با اشاره به این که دفاترنمایندگی در خط مقدم سازمان فعالیت دارند ادامه داد: هیأت رئیسه و کارکنان دفاتر با توجه به ارتباط کاری نزدیکی که با مراجعین و مهندسین دارند ، چالشها و مشکلات را شناسایی و هم راه با راه کار و پیشنهاد به سازمان منعکس کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های پیش روی سازمان اشاره نمود و افزود: اجرای سیستم هوشمند ارجاع نظارت از برنامه های در دست اجرای سازمان است که از هفته آینده بصورت آزمایشی در چند شهر اجرا خواهد شد و بعد از دریافت بازخوردها در مرحله بعد در کلیه شهرهای استان اجرایی میشود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به اجرایی شدن تعرفه جدید خدمات مهندسی از بیست و هفتم خرداد ماه تصریح کرد: کلیه پروژه هایی که تا قبل از این تاریخ در دفتر نمایندگی ثبت گردد با روش و تعرفه سیستم قبلی مدیریت خواهد شد.
او گفت: مهندسان مجری نیز که بصورت دست مزدی در ساخت و سازها فعالیت داشتند از بیست و هفتم خردادماه به یکی از ۳ روش مدیریت پیمان، دست مزدی با مصالح و دست مزدی بدون مصالح بفعالیت خواهند پرداخت.
وی با اشاره به در دست اجرا بودن نرم افزار گزارش نویسی عنوان کرد: با توجه بضرورت ارسال بموقع گزارشات مرحله ای پروژه های تحت نظارت و اجرای مهندسین در مقاطع زمانی متناسب با پیشرفت عملیات ساختمانی ، اجرای این نرم افزار در دستور کار سازمان قرار دارد و این امکان فراهم میشود که مهندسین با ثبت گزارش خود در سامانه ،موارد بلافاصله بمرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام گردد و بدین ترتیب واحد کنترل و نظارت دفتر در جریان تمام پروژه ها قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: کلیه نرم افزارها از طریق اپلیکیشن موبایل قابل دسترس بوده و با نصب نرم افزار ، اعضا به همه اطلاعات حقوقی و صنفی دسترسی خواهند داشت .
اجرای سیستم ارجاع نظارت در راستای برقرای عدالت در عرضه و تقاضای کار
در ادامه این جلسه کامران حسن زاده نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران عنوان کرد: سیستم ارجاع هوشمند نظارت در راستای اجرای موضوع ارجاع کار مناسب و عادلانه در مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان و برقراری عدالت در عرضه و تقاضای کار پیاده سازی گردید.
حسن زاده با اشاره به روی کرد سازمان در مکانیزه کردن فرایندهای اداری خدمات مهندسی اظهار کرد: با اجرای نرم افزار گزارش نویسی بسیاری از دغدغه های مهندسین که بدلیل عواقب ناشی از عدم ارائه بموقع گزارش ناشی میشد مرتفع خواهد شد و هر زمانیکه بازدید صورت گرفت گزارش مربوطه از طریق نرم افزار قابل ارائه بدفاتر نمایندگی و مراجع صدور پروانه میباشد.
وی با اشاره به این که کنترل و نظارت بر ساخت و ساز وظیفه اصلی سازمان است افزود: بمنظور ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و ارتقاء کنترل و نظارت ، پیاده سازی نرم افزار کنترل و نظارت در دستور کار قرار دارد.
تمدید مهلت ارائه خوداظهاری سازندگان حقیقی و حقوقی تا سی و یکم خرداد
در ادامه علی محمدنیا نایب رئیس دوم نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اقدامات کمیسیون مجریان و مصوبات هیأت مدیره سازمان در افزایش بستر کار مجریان گفت: بمنظور اجرای هر چه دقیقتر مقررات ملی ساختمان و افزایش بستر کار برای مجریان با الزام بعقد قرارداد تا پایان عملیات و پیشرفت صد درصد ،بستر کار بیش از دو برابر شده است.
محمدنیا تاکید کرد: طبق مصوبه قبل قرارداد مجریان تا ۴۵٫۵ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه بوده که بموجب مصوبه هیأت مدیره این قرارداد تا اتمام کامل عملیات ساختمانی و پیشرفت صد درصد میباشد.
او با اشاره به اشتغال برخی از مهندسین مجری شاغل در ادارات و نهادها عنوان کرد: حسب ابلاغیه سازمان در مورد خوداظهاری سازندگان حقیقی و حقوقی مقرر بود مهندسین مجري برگه هاي خود اظهاري جهت مشخص شدن آخرين وضعيت سوابق بيمه اي خود را تا پانزدهم خردادماه به سازمان ارائه دهند که این زمان تا پایان خردادماه تمدید شد و مقتضی است اظهارنامه ها بصورت واقعی تکمیل و بسازمان ارائه گردید و در صورت عدم ارائه ،فایل مربوطه در سامانه بسته خواهد شد.
مهلت تکمیل فرم وکالت در انتخابات بازرسین از بیست و هفتم لغایت سی ویکم خرداد
سودابه مهری دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران هم در ادامه این نشست به برگزاری انتخابات بازرسین سازمان اشاره نمود و اذعان کرد: مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول نظام مهندسی ساختمان مازندران، با دستور کار انتخابات بازرسین سازمان روز ۵ شنبه ۸ تیرماه در محل ستاد سازمان برگزار میشود.
مهری مطرح کرد: به استناد ماده پنجاه و دو آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر شد اعضایی که مایل به ارائه وکالت در انتخابات هستند از بیست و هفتم تا سی ویکم خرداد ماه بدفاتر نمایندگی شهر مربوطه مراجعه و نسبت بموضوع اقدام نمایند.
وی با اشاره به فرایند تشکیل کمیته های تخصصی در دفاتر خاطرنشان کرد: مقرر است هر یک از دفاتر فراخوان عضویت در کمیته های تخصصی را اعلام کنند و با معرفی اعضای داوطلب به هیأت مدیره سازمان و بررسی سوابق کاری داوطلبین، اعضا منتخب جهت کمیته های دفاتر مشخص خواهند شد.


او با اشاره به مصوبه هشتاد و یکمین جلسه هیأت مدیره سازمان در موضوع نوعبندی شهرها از لحاظ معماری و تغییرات نوع بندی شهرها گفت: این مصوبه هم زمان با اجرایی شدن تعرفه خدمات مهندسی از بیست وهفتم خردادماه اجرایی خواهد شد.
استان مازندران پیشرو در حوزه بیمه مسئولیت
احمدرضا گران خزانه دار نظام مهندسی ساختمان مازندران در این جلسه با اشاره به ترکیب هیأت رئیسه دفاتر بصورت رئیس ، نایب رئیس و دبیر مطابق آییننامه دفاترنمایندگی ابراز کرد: حسب آیین نامه مالی، مدیران اجرایی در دفاتر با توجه بسوابق و ارتباطی که با ارکان داشنتد بعنوان عامل خزانه دار انتخاب انتخاب شدند .
گران با اشاره بمصوبه مجمع عمومی سازمان در ارتباط با کمیته های فنی دفاتر گفت: مطابق با مصوبات این مجمع با توجه به نوع بندی شهرها تعداد گروههای فنی مشخص شد و با نظر به این که کنترل نظارت رسالت سازمان میباشد تعداد گروههای فنی افزایش یافت و چند شهر ازجمله بابلسر ، نوشهر ، چالوس ،تنکابن و رامسر با توجه به این که از حیث بودجه مالی جزو دفاتر درجه ۳ بودند ولی به لحاظ تشکیلات کمیته فنی ارتقاء پیدا نمودند .
وی با اشاره به بیمه مسئولیت سازمان اظهار داشت: در حوزه بیمه مسئولیت سازمان پیشرویی هستیم به طوریکه این بیمه در بالاترین سطح و شاخصها از لحاظ مسائل قانونی و مالی صورت گرفته و نیاز نیست هیچیک از مهندسین و کارفرمایان بیمه متمم و تکمیلی داشته باشند و در واقع فراتر از مبحث دوم قرارداد با بیمه ایران منعقد گردید.
در ادامه این جلسه هر یک از روسای دفاتر نمایندگی استان به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در مورد برنامه های دفاتر و سازمان پرداختند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

 

خرید کتاب نشریه ۱۱۰

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۳ خرداد ۹۶
765 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0